Tjänster

Tjänster

Slitspårsanalyser

Vi introducerade slitspårsanalysen i Sverige 1975 och har sedan dess i perioder över åren sedan dess analyserat ett stort antal föremålssamlingar av sten, främst flinta och kvarts från olika perioder av stenåldern och från olika länder. Förutom Sverige även Finland, Norge, Danmark, Skottland och Irland . Vi arbetar främst med metallografiskt mikroskop med påfallande ljus i förstoringsgrader mellan 100-400 gånger men när det behövs med svepelektronmikroskop SEM) dokumentation  för identifikation och dokumentation av spår av förhistoriskt bruk.  Vi använder oss av NIKON bildanalysprogramvara för dokumentation och analys, försett med  "image stacking" för utvecklat skärpedjup

Litisk teknologisk analys

Vår utgångspunkt är att alla analyser av stenredskap måste göras utifrån ett chaine opartoire perspektiv. Dvs varje analyserad sten måste förstås i sitt handlingssammanhang, stegen i dess produktion, användning, återanvändning tills den slängs. Vi leverera vanligtvis rapporter med fotografisk dokumentation, en databas med teknologisk information som inkluderar observationer av metod och teknik, ofta tillsammans med en av traditionen bestämd typklassifikation, som innehåller teknologisk typer, formella typer.

Beroende på projektets omfattning kan vi erbjuda en mer utvecklad analys. Vi erbjuder även tekniska ritningar om detta anses nödvändigt. 

  

Vetenskaplig forskningssupport

Mot bakgrund av vår egen fleråriga forskning kan vi erbjuda hjälp och support för och deltagande i mer forskningsinriktade delar av uppdragsarkeologin eller inom forskningsprojekt  finansierade av externa fondmedel. Vi kan vara delaktiga i projekten men även hjälpa till att formulera forskningsprogram. Genom åren har vi fungerat som referenter för ett stort antal inhemska och internationella vetenskapliga tidskrifter.  Vi använder denna erfarenhet och erbjuder hjälp med att granska vetenskapliga texter och av rapporter inom uppdragsarkeologin. 

Mentorsskap och kurser i litisk analys

Vi erbjuder kurser i olika aspekter av litisk analys liksom hjälp för att förbereda en analys eller utgrävning. Genom åren har vi organiserat kurser för universitetsstudenter från olika europeiska länder liksom för arkeologer inom uppdragsarkeologin i Sverige

Rapporter

Här skall våra rapporter in, vi arbetar just nu med att förbereda dom för att publiceras. Vi bör vara klara att lägga in alla under sommaren 2023