Rapporter

Rapporter

2005

Skallmyran

Slitspårsanalys av stenmaterialet från den senmesolitiska bosättningen vid Skallmyran, Raä 360, Tierp socken, Uppland

Use wear analysis of the lithic assemblage from the middle mesolithic site Skallmyran, Raä 360, Tierp parish, Uppland county

Societas Archaeologica Upsaliensis Uppsala

2

Slitspårsanalys av stenmaterialet från flerperiodiska bosättningen vid Ryssgärdet i Onslunda, Tensta sn, Uppland

Use wear analysis of the lithic assemblage from the multiperiod site Ryssgärdet i Onslunda, Tensta parish, Uppland county

Arkeologerna

Statens historiska museum Stockholm

3

Slitspårsanalys av stenmaterialet från den mellanneolitiska bosättningen vid Brännpussen, raä 436, Tensta sn, Uppland

Use wear analysis of the lithic assemblage from the middle neolithic site Brännpussen, raä 436, Tensta sn, Uppland

Arkeologerna

Statens historiska museum Stockholm

4

Slitspårsanalys av stenmaterialet från den mellanneolitiska bosättningen vid Postboda 3, raä 326, Tierp sn, Uppland

Use wear analysis of the lithic assemblage from the middle neolithic site Postboda 3, raä 326, Tierp parish, Uppland county

Societas Archaeologica Upsaliensis Uppsala

5

Stenteknologisk analys av det främst senneolitiska fyndmaterialet från lokalen Sommaränge skog 5:1, Viksta sn, Uppland

Lithic technological analysis of the flaked assemblage from the primarly late neolithic site Sommaränge skog 5:1, Viksta parish, Uppland county

Societas Archaeologica Upsaliensis Uppsala

6

Stenteknologisk- och slitspårsanalys av ett slaget kvartsmaterial frånden mesolitiska bosättningen vid Tyresta nationalpark, Urskogsstigen 4, Södermanland

Lithic technological and use wear analysis of the flaked quartz assemblage from the mesolithic site Tyresta nationalpark, Urskogsstigen 4, Södermanland county

Privat

2006

1

Teknologisk- och funktionsanalyser avdet litiska fyndmaterialet från de senmesolitiska fyndlokalerna Högmossen, Glädjen, Snåret, Djurstugan, Uppland

Lithic technological and use wear analysis of the flaked assemblages from the sites Högmossen, Glädjen, Snåret, Djurstugan, Uppland county

Arkeologerna

Statens historiska museum Stockholm

2007

1

Gråfjell, Rena elv, Åmot kommune, Hedmark

Kulturhistorisk Museum Oslo, Norway

2

Slitspårsanalys av stenmaterialet från den mellanneolitiska bosättningen vid Fembäcke 1:6, raä 292, Vendels sn, Uppland

Use wear analysis of the lithic assemblage from the middle neolithic site Fembäcke 1:6, raä 292, Vendels parish, Uppland county

Arkeologerna

Statens historiska museum Stockholm

3

Report on micro-wear analysis of selected items from the Late mesolithic/Early neolithic site at Knocknarea mountain, Rathcarrick td. Co. Sligo, Ireland

National University of Ireland

4

Report on micro-wear analysis of selected lithic assemblage from 03E0942 Derragh , Co Longford, Ireland

Discovery Programme, Lake Settlement

Project, Ireland

5

Teknologisk- och funktionell undersökning av tre spån från mellanneolitiska gravar från Norra Hyllievång, Malmö kommun, Skåne

Technological an functional analysis on three flintblades from middle neolithic graves at Norra Hyllievång, Malmö commune, Skåne county

Malmö museer

6

Lithic technological- and functional analysis of quartz assemblages from the late mesolithic sites Stormossen 1, 4, 5 och 5:2, Tierp parish, Uppland county

Societas Archaeologica Upsaliensis Uppsala

2008

1

Stenteknologisk- och slitspårsanalys av ett slaget kvartsmaterial från de mesolitiska bosättningarna Raä 661, 664 och 665, Lisseläng 2, Lässmyran 2 och 1, Ösmo sn, Södermanland

Lithic technological- and functional analysis of quartz assemblages from the late mesolithic sites Raä 661, 664 och 665, Lisseläng 2, Lässmyran 2 och 1, Ösmo parish, Södermanland county

Arkeologikonsult AB

Upplands Väsby

2

Stenteknologisk- och slitspårsanalys av ett slaget kvartsmaterial från de mesolitiska bosättningarna Hästboberget och Flyttblocket, Torsåkers parish, Gästrikland county

Lithic technological and functional analysis from the late mesolithic sites Hästboberget och Flyttblocket, Torsåkers parish, Gästrikland county

Gävleborgs Länsmuseum

3

Stenteknologisk- och slitspårsanalys av fyndmaterialen från de mellanmesolitiska fyndlokalerna RAÄ 205 Kerstintorp, RAÄ 211 Åviken och RAÄ 212 Stensäng i Askersund sn, Närke

Lithic technological and functional analysis from the middle mesolithic sites RAÄ 205 Kerstintorp, RAÄ 211 Åviken och RAÄ 212 Stensäng i Askersund parish, Närke county

Arkeologerna

Statens historiska museum Stockholm

4

Rapport från en slitspårsanalys analys av valda artefakter från en senmesolitisk fynlokal vid Påljungshag, Raä 331, Helgona sn, Nyköping, Södermanland

Use wear analysis of a late mesolithic lithic assemblage from Påljungshage, Raä 331, Helgona parish, Nyköping, Södermanland county

Societas Archaeologica Upsaliensis Uppsala

5

Teknologisk- och slitspårsanalys av det senmesolitiska flintmaterialet från Raä 220 gravfält vid Påljungshage, Helgona sn i Södermanland

Lithic technological- and functional analysis of a mesolithic flint assemblage found on an iron age xxxx at Påljungshage, Helgona parish, Södermanland county

Societas Archaeologica Upsaliensis Uppsala

2009

1

Report of a use wear analysis of selected items from the Neolithic site 97E472 of Tullaheddy, Co Tipperary, Ireland,

Discovery Programme, Lake Settlement

Project, Ireland

2

Slitspårsanalys av stenmaterialet av kvarts och flinta från stenåldersboplatsen RAÄ 223, Norslunda, Norrsunda sn, Uppland

Use wear analysis of a quartz- and flint assemblage from a stone age settlement at RAÄ 223, Norslunda, Norrsunda parish, Uppland county

Societas Archaeologica Upsaliensis Uppsala

3

Slitspårsanalys av stenmaterialet från stenålderslokalerna RAÄ 185 och 186, Hedvigslund i Nacka sn, Södermanland

Use wear analysis of a quartz- and flint assemblage from a stone age settlement at RAÄ 185 och 186, Hedvigslund i Nacka sn, Södermanland county

Arkeologerna

Statens historiska museum Stockholm

4

Slitspårsanalys av stenmaterialet av kvarts och flinta från stenålderslokalen RAÄ 91, Rävgräva i Mosjö sn, Närke

Use wear analysis of a quartz- and flint assemblage from a stone age settlement at RAÄ 91, Rävgräva i Mosjö parish, Närke county

Arkeologerna

Statens historiska museum Stockholm

5

Bruksskadeanalys av några utvalda misstänkta redskap av kvarts, asktuff och kambrisk flinta från boplatsen Lövgölen i Södermanland, Jönåkers häradsallmänning, raä 239, Lunda sn, Södermanland

Use wear analysis of a quartz, ashtuff and flint assemblage from a stone age settlement at Lövgölen i Södermanland, Jönåkers häradsallmänning, raä 239, Lunda parish, Södermanland county

Sörmlands Läns- museum, Nyköping

2010

1

Chaine Operatoire analys av utvalda flintartefakter från de tidigmesolitiska lokalerna Pauler 1 och 6, Larvik kommune, Vetsfold fylke – En undersökning av tillverkning och användning

Chaine Operatoire analysis of selected flint artefacts from the early mesolithic sites Pauler 1 och 6, Larvik kommune, Vetsfold fylke – an invstigation of production and use

Kulturhistorisk Museum Oslo, Norway

2

Chaine Operatoire analys av utvalda flintartefakter från en neolitisk lokal vid Nøklegård, Porsgrunn kommune, Telemark fylke – En undersökning av tillverkning och användning

Chaine Operatoire analysis of selected flint artefacts from the neolithic site Nøklegård, Porsgrunn kommune, Telemark fylke – an invstigation of production and use

Kulturhistorisk Museum Oslo, Norway

3

Rapport från en stenteknologisk och funktionell analys av flintmaterialet den mellanneolitiska lokalen Valbo-Ön Raä 478, Valbo sn, Gästrikland

Lithic technological and use wear analysis of the flint assemblage from a middle neolithic site at Valbo-Ön Raä 478, Valbo sn, Gästrikland

Societas Archaeologica Upsaliensis Uppsala

4

Rapport över bruksskadeanalys av kvartsmaterial från objekt 13, 14 och 15, förundersökning i Haninge socken, Södermanland

Use wear analysis of quartz, assemblages from three stone age settlement at Haninge, objects 13, 14 och 15, fi Haninge parish, Södermanland county

Arkeologerna

Statens historiska museum Stockholm

5

Slitspårsanalys av kvarts- och kvartsit avslag från stenålderslokalen Eriksberg SU, RAÄ 283 Stora Malm sn, Södermanland

Use wear analysis of quartz and quartzite, assemblages from a stone age settlement at Eriksberg SU, Raä 283 Stora Malm parish, Södermanland county

Arkeologerna

Statens historiska museum Stockholm

6

Slitspårsanalys av kvarts- och kvartsit avslag från stenålderslokalen Hagnesta, Raä 315, Helgonas sn, Södermanland

Use wear analysis of quartz and quartzite, assemblages from a stone age settlement at Hagnesta, Raä 315, Helgonas parish, Södermanland county

Arkeologerna

Statens historiska museum Stockholm

7

Slitspårsanalys av kvart avslag från stenålderslokalen Stora Malm 39:1, Djulö, Kartineholm, Södermanland

Use wear analysis of quartz flakes from a stone age settlement at Stora Malm Raä 39:1, Djulö parish, Katrineholm, Södermanland county

Arkeologerna

Statens historiska museum Stockholm

8

Slitspårsanalys och teknologibestämning av

Fyndmaterial av kvarts, asktuff kvartsit och flinta från boplatsen Fågelsta, raä 261, Motala kn, Östergötland

Lithic technological- and use wear analysis of a quartz quartzite, ashtuff and flint assemblage from Fågelsta, Raä 261, Motala parish and commune, Östergötland county

Arkeologerna

Statens historiska museum Stockholm

2011

1

Chaȋne opératoire-analys av utvalda flintartefakter från den mellanmesolitiska boplatsen Herrestad, Raä 402 i Bohuslän – en undersökning av tillverkning och användning

Chaine Operatoire analysis of selected flint artefacts from the middle mesolithic site Herrestad, Raä 402 i Bohuslän - an invstigation of production and use

Bohusläns museum, Uddevalla

2

Chaȋne opératoire-analys av utvalda flint- och kvartsartefakter från en mellanesolitisk lokalitet – en undersökning av tillverkning och användning Stora Sjögestad 20:1, Vreta kloster sn, Östergötland

Chaine Operatoire analysis of selected flint artefacts from the middle mesolithic site Stora Sjögestad 20:1, Vreta kloster parish, Östergötland county

Arkeologerna

Statens historiska museum Stockholm

3

Chaȋne opératoire-analys av utvalda flintartefakter från Mesolitisk lokalitet Gulli Langåker 4, Unnerstvedt och og Ragnhildsrød samt neolitiska lokalteter Gulli Langåker 22 och Østre Borge i Vestfold, Norge – en undersökning av tillverkning och användning

Chaine Operatoire analysis of selected flint artefacts from the middle mesolithic site Gulli Langåker 4, Unnerstvedt og Ragnhildsrød and the neolithic sites Gulli Langåker 22 och Østre Borge i Vestfold, Norway

Kulturhistorisk Museum Oslo, Norway

4

Rapport från bruksskadeanalys av föremål från depåfynd i sydvästra Norge Sola, Klepp, Sandnes, Time, Finnøy og Strand kommuner, Rogaland

Use wear analysis of flint artefacts from caches in SW Norway, Sola, Klepp, Sandnes, Time, Finnøy og Strand communes, Rogaland, Norway

Arkeologisk Museum i Stavanger

2012

1

Rapport från slitspårsanalys material från den mesolitiska fyndlokalen Nordby 1, C57991, Bommestad-Sky, Vestfold, Norge

Use wear analysis of artefacts from the mesolithic site Nordby 1, C57991, Bommestad-Sky, Vestfold, Norway

Kulturhistorisk Museum Oslo, Norway

2

Kjula Raä 292-299, vid Eskilstuna flygplats, Södermanland

Teknologisk och slitspårsanalys av kvartsmaterialet

Lithic technological- and use wear analysis of a number of quartz artefacts from the late mesolithic sites Kjula Raä 292-299, at Eskilstuna airport, Södermanland county

Kulturmiljövård Västerås

3

Slitspårsanalys av kvartsföremål från en senmesolitisk lokal RAÄ 290, Strandvägen 1 i Motala, Motala ström, Motala kommun, Östergötland

Use wear analysis of quartz artefacts from a late mesolithic site, RAÄ 290, Strandvägen 1 i Motala parish, Motala ström, Motala commune, Östergötland county

Arkeologerna

Statens historiska museum Stockholm

4

Rapport från slitspårsanalyser av utvalda kvartsföremål från Norje Sunnansund, lokal 12 E22, Raä 44,79 och 80, Ysane sn, Blekinge

Use wear analysis of a sample of quartz artefacts from the middle mesolithic site från Norje Sunnansund, lokal 12 E22, Raä 44,79 och 80, Ysane sn, Blekinge

Sydsvensk arkeologi AB och Blekinge Museum

5

Slitspårsanalys av kvarts och flint artefakter från den Mellan-senneolitiska boplatsen Oxhagen, RAÄ 139, Brunneby sn i Östergötland

Use wear analysis of quartz and flint artefacts from the middle-to late neolithic site Oxhagen, RAÄ 139, Brunneby parish i Östergötland county

Arkeologerna

Statens historiska museum Stockholm

6

Chaȋne opératoire-analys av utvalda flintartefakter från den mellanmesolitiska boplatsen Herrestad 402 i Bohuslän – en preliminär undersökning av tillverkning och användning

Chaȋne opératoire analysis of a sample of flint artefacts from the middle mesolithic site Herrestad, Herrestad parish, Bohuslän county

Bohusläns Museum i Uddevalla

8

Rapport från bruksskadeanalys avflint föremål från depåfynd i Hedland 24, Sola kommune sydvästra Norge

Use wear analysis of late neolithic flint flakes from Hedland 24, Sola commune southwestern Norway

Arkeologisk Museum vid Universitetet i Stavanger

9

Rapport från bruksskadeanalys av flint föremål från senneolitiska depåfynd från Høyland 33, Sandnes kommune, Stangaland 6, Klepp kommune, Re 3, Time kommune; n Øvre Landa 18, Finnøy kommune; Idse 63, Strand kommune; Sørbø 63, Sandnes kommune; Tjora 10, Sola kommune i Sydvästra Norge

Use wear analysis of late neolithic flint flakes from a number och caches at Høyland 33, Sandnes kommune, Stangaland 6, Klepp kommune, Re 3, Time kommune; n Øvre Landa 18, Finnøy kommune; Idse 63, Strand kommune; Sørbø 63, Sandnes kommune; Tjora 10, Sola kommune i southwestern Norway

Arkeologisk Museum vid Universitetet i Stavanger

10s

Teknologisk och klassificering av 611 artefakter av flinta, från den mesolitiska fyndlokalen Valla sn, Raä 98, Bohuslän

Technological classification of a number of flint artefacts from a mesolithic site Valla, Valla parish, Raä 98, Bohuslän county

Bohusläns Museum i Uddevalla

11

Teknologisk- och slitspårsanalys av flintmaterialet från den neoliiska fyndplatsen Valbo-Ön 11:1 , Raä 478, Valbo sn, Gästrikland

Lithic technological- and use wear analysis of a flintasseblage from the neolithic site Valbo-Ön 11:1 , Raä 478, Valbo parish, Gästrikland, county

Societas Archaeologica Upsaliensis Uppsala

12

Teknologisk- och slitspårsanalys av flintmaterialet från den mesolitiska fyndplatsen Kjula, Raä 291, Kjula sn, Södermanland

Lithic technological- and use wear analysis of a number of quartz artefacts from the late mesolithic site Kjula, Raä 291, Kjula parish, Södermanland county

Stiftelsen Kulturmiljövård i Mälardalen Västerås

2013

1

Teknologisk klassificering av 4 411 artefakter av flinta från de främst mesolitiska fyndplatserna Torslanda 10, 133, 136,Torslanda sn, Bohuslän

Lithic technological analysis of flint artefacts from primarily the mesolithic sites Torslanda 10, 133, 136,Torslanda parish, Bohuslän county

Bohusläns Museum i Uddevalla

2

Slitspåranalyser av utvalda föremål från Knapen, Fastigheter Joråsen 1:3, Överhärde 81:1, Valbo sn, Gästrikland

Use wear analysis of selected quartz artefacts from the mesolithic site Knapen, Fastigheter Joråsen 1:3, Överhärde 81:1, Valbo parish, Gästrikland county

Arkeologerna

Statens historiska museum Stockholm

3

Chaîne Opératoire analys av Nøklegårdsspetsar från lokaliteter C58370 och C58371 i Solum 3, XXX kommune, Vestfold

Chaîne Opératoire analysis of Nöklegårdpoints from two neolithic sites C58370 och C58371 i Solum 3, XXX commune, Vestfold

Kulturhistorisk Museum Oslo, Norway

2014

Slitspåranalyser av utvalda föremål från Stackbo ställverk Fastighet Valbo-Ön 21:5, Valbo sn, Gästrikland

Use wear analysis of selected quartz artefacts from the mesolithic site Stackbo ställverk, Fastighet Valbo-Ön 21:5, Valbo parish, Gästrikland county

Arkeologerna

Statens historiska museum Stockholm

Väg 252, objekt 40, 43 och 44, Svedvi, Västmanland - preliminärundersökning av slitspår

HITTAR EJ!!

Arkeologerna

Statens historiska museum Stockholm

Slitspårsanalys av utvalt material från stenålderslokalen Raä 221 Mjölhult , Fryele sn, Jönköpings län, Småland

Use wear analysis of a sample of quartz artefacts from the prehistoric site Raä 221 Mjölhult , Fryele parish, Jönköpings län, Småland county

Arkeologerna

Statens historiska museum Stockholm

Slitspårsanalys av ett urval av fyndmaterialet av kvarts från RAÄ 697, Albyberg i Österhaninge sn, Södermanland

Use wear analysis of a sample of quartz artefacts from the prehistoric site RAÄ 697, Albyberg i Österhaninge parish, Södermanland county

Arkeologhuset AB

Teknologisk analys av stenmaterialet från slutundersökningen av lokalen Kviberg, Göteborg Raä 473, 1604

Lithic technological analysis of a flaked flint assemblage from the site Kviberg, Göteborg, Raä 473, 1604

Bohusläns Museum i Uddevalla

Teknologisk analys av stenmaterialet från slutundersökningen av Lundby 104, SU, 4818 stenföremål

Bohusläns Museum i Uddevalla

Teknologisk analys av ett fyndmaterial av flinta från en mellanmesolitisk lokal,Torslanda sn, Raä 133, Bohuslän

Lithic technological analysis of a middle mesolithic flint assemblage from Torslanda parish, Raä 133, Bohuslän county ,

Bohusläns Museum i Uddevalla

The early Mesolithic site Sujala, Vetsijärvi, Finnish Lapland – comparison of wear on pieces from the assemblage and experimentally used pieces of raw material from the vicinity of the site

University of Helsinki

Use wear analysis of a sampled quartz assemblage from five Mesolithic sites presented in: Fractural selection – essence of the rubble. Report on use-wear analysis of three collections Raä 661, 663, 664, 665 OCH 666 from the excavations in the Ösmo area, Södermanland county

Mattias Ahlbäck Arkeologikonsult AB, Upplands Väsby

Rapport från slitspårsundersökning av utvalda material från boplatserna Huddunge, Raä 229 och Huddunge, Raä 230

Use wear analysis of a sample of lithic artefacts from the Mesolithic sites at Huddunge, Raä 229 och Huddunge, Raä 230

Societas Archaeologica Upsaliensis Uppsala

2015

1

Slitspårsanalys av tre material från undersökningarna inför riksväg 56, Heby, Tärnsjö sn, Uppland county

Use wear analysis of three mesolithic quartz assemblages from highway 56, Heby, Tärnsjö, Uppland

Societas Archaeologica Upsaliensis Uppsala

2

Stenteknologisk- och slitspårsanalys av utvalda artefakter från Kränglan 3, Örebro sn, Närke, projektnummer 2178

Lithic technological- and use wear analysis of selected artefacts of quartz, flint and quartzite from a prehistoric site, Kränglan 3, Örebro parish, Närke county, project number 2178

Societas Archaeologica Upsaliensis Uppsala

3

Slitspårsanalys av utvalda artefakter från stenåldersboplatsen RAÄ 426, Färila sn, Hälsingland

Usewear analysis of selected artefacts from the Stone age site RAÄ 426, Färila parish, Hälsingland county

Hembygdsföreningen i Färila, Ljusdals kommun, Hälsingland

4

Rapport från analys av det slagna stenmaterialet från den mesolitiska fyndplatsen Kanaljorden, Motala sn, Motala kn, Östergötland

With a contribution by Hege Damlien, Cultural History Museum, Oslo, Norway

Technological and fuctional analysis of the lithic assemblage from the lithic assemblage Kanaljorden, Motala sparish, Motala kommune, Östergötland county

StiftelsenKulturmiljövård i Mälardalen Västerås

5

Slitspårsanalys av 10 utvalda kvartsartefakter från Skån socken, RAÄ 795,Ljusdals kommun, Hälsingland. Projektnummer 3171

Use wear analysis of 20 quartz flakes from Skån, RAÄ 795, Skån parish, Hälsingland county. Project number 3171

Societas Archaeologica Upsaliensis Uppsala

6

Rapport över slitspårsanalys av tidig- och mellanmesolitiska skivyxor från lokalerna C56286, Pauler 1; C56287, Pauler 2; C56288, Pauler 3; C56289, Pauler 4; C56291, Pauler 6 och C56295, Bakke, XXXXXXkommune, XXXXX, Norge

Use wear analysis of early and middle mesolithic flakeaxes from Pauler and Bakke, xxxx, Norway

KHM Kulturhistorisk Museum Oslo, Norway

7

Rapport från stenteknologisk genomgången av tre mesolitiska material från Dalkarlsåsen, Västerlövsta sn, Heby kommun, Uppland

Lithic technological analysis of three mesolithic assemblages from Dalkarlsåsen, Västerlövsta parish, Heby kommune, Uppland county

StiftelsenKulturmiljövård i Mälardalen Västerås

2016

1

Hellby ?

2

Slitspårsanalys av utvalda artefakter från Kjula, Raä 298, Kjula sn, Eskilstuna kommun, Södermanland

Use wear of selected lithic artefacts from Kjula, Raä 298, Kjula parish, Eskilstuna commune, Södermanland county

Societas Archaeologica Upsaliensis Uppsala

3

Teknologisk- och slitspårsanalys av stenmaterialet från Svedvi, RAÄ 416, 417 och 419, Hallstahammars kommun, Närke.

Lithic technological and use wear analysis of the lithic assemblage from the site Svedvi, RAÄ, 416, 417 and 419, Hallstahammar commune, Närke county

StiftelsenKulturmiljövård i Mälardalen Västerås

4

Rapport från slitspårsanalysen av utvalda föremål från boplatsen vid Åby, Kvillinge 36:1 i Östergötland

Lithic use wear analyis of quartz and flint artefacts from the mesolithic site Åby, Kvillinge parish, Raä 36:1 i Östergötland county

StiftelsenKulturmiljövård i Mälardalen Västerås

5

Hellby??

2017

1

Rapport från teknologisk- och slitspårsanalys av föremål från boplatsen Klinga, Norrköping Raä 355:1, Östergötland

Lithic technological – and use wear analysis of artefacts of quartz and quartzite from the mesolithic site Klinga, Norrköping commune, parish?? Raä 355:1, Östergötland county

StiftelsenKulturmiljövård i Mälardalen Västerås

2

Rapport från slitspårsanalys av ett urval av föremål från

Den mesolitiska lokalen Kjula, Raä 321, Kjula sn, Elskilstuna, Södermanland

Use wear analysis of lithic artefacts from the mesolithic site Kjula, Raä 321 Kjula parish, Eskilstuna commune, Södermanland county

Societas Archaeologica Upsaliensis Uppsala

3

Funktionsanalys av "fintandade stycken" och "skivekniver" med

kort egg från den neolitiska bosättningen vid Ullerødbyen Nord, Hillerød sn, Nordsjælland, Danmark

Functional analysis of "serrated blades" and "flake knifes" from the neolithic site Ullerødbyen Nord, Hillerød parish, Nordsjælland, Denmark

Museum Nordsjaelland, Hilleröd,Danmark

2018

1

Rapport över slitspårsanalys av kvarts – och flintartefakter från en mellanmesolitisk lokal Raä 434, Helgona sn, Helgona-Ekeby 1:1 i Södermanland

Use wear analysis of quartz- and flint artefacts from från a middle mesolithic site Raä 434, Helgona parish, Helgona-Ekeby 1:1 i Södermanland county

Stiftelsen Kulturmiljövård i Mälardalen Västerås

2

Rapport från en slitspårsanalys av utvalda föremål av kvarts och flinta från den xxxxxx fyndplatsen Kränglan 1, Örebro, Raä 433, Närke.

Use wear analysis of selected srtefacts of quartz and flint from the xxxx site Kränglan 1, Örebro parish, Raä 433, Närke county.

Societas Archaeologica Upsaliensis Uppsala

3

Teknologisk och slitspårsanalys av det slagna kvarts och flintmaterialet från Norsebäck 2:8, Raä Nora 639:1, Närke, Axbergs sn, Mogetorp

Lithic technological and use wear analysis of a late mesolithic quartz and flint material from Norsebäck 2:8, Raä Nora 639:1, Närke, Axbergs parish, Mogetorp , Södermanland county

Societas Archaeologica Upsaliensis Uppsala

4

Teknologisk analys av det slagna grönstensmaterialet från den mellanneolitiska fyndlokalen Norvik, Raä 635, Kalvö 1:11, Nynäshamns socken och kommun,

Stockholms län, Södermanland

Lithic technological analysis of the flaked Lithic technological analysis of a greenstone assemblage from the middle neolithic site Norvik, Raä 635, Kalvö 1:11, Nynäshamns parish and commune,Stockholm, Södermanland county

Stiftelsen Kulturmiljövård i Mälardalen Västerås

5

Raä 113:1 och Raä 246, Själevad sn, Ångermanland

Use wear analysis of selected quartz artefacts from the neolithic sites Raä 113 and Raä 246, Själevads parish, Ångerman land county

Ronny Smeds

Västerbottens museum, Umeå

6

Slitspårsanalyser av spån från det mesolitiska gravfältet vid Skateholm, xxx, xxx, Skåne

Use wear analysis of flint blades from the mesolithic burial ground Skateholm, Scania county

Lars Larsson

Lunds universitet

7

Report from a preliminary use-wear analysis of porphyry/rhyolite tools, blades and flakes from the middle mesolithic site Sujala northern Finnish Lapland

Tuija Rankama

University of Helsinki, Finland

8

Slitspårsanalyser av utvalda kvartsföremål från slutundersökningen av den gropkeramiska boplatsen Tråsättra, Raä Österåker 553 i Österåkers sn i Uppland

Use wear analysis of selected quartz artefacts from the pitted ware site Tråsättra, Raä 553, Österåkers parish, Uppland county

Arkeologerna

Statens historiska museum

Stockholm

9

Rapport från en teknologisk och slitspårsanalys av föremål av asktuff från de senmesolitiska fyndplatserna Huddunge, Raä 230, Huddunge sn, Raä 412, Nora sn och Raä 463, Västerlövsta sn

Lithic technological and use wear analysis of artefacts from ashtuff from the late mesolithic sites Huddunge, Raä 230, Huddunge sn, Raä 412, Nora sn och Raä 463, Västerlövsta sn,

Societas Archaeologica Upsaliensis Uppsala

10

Slitspårsanalys av 18 skiveknive med kort egg från MNS 50186

Solrødgård 1, Hillerød, Nordsjælland, Danmark

Use wear analysis of 18 flakeknifes from the neolithic settlement at MNS 50186

Solrødgård 1, Hillerød parish, Nordsjælland county, Denmark

Museum Nordsjaelland, Hilleröd,Danmark

2019

1

Gladö, rapport från analys av slitspår och funktion av kvartsföremål från den mellanmesolitiska lokalen Raä 298, Gladö, Hudinges n, Södermanland.

Lithic use wear analys is of a middle mesolithic quartz assemblage from Raä 298, Gladö, Hudinge parish, Södermanland county.

Arkeologihuset AB

2

Hyldtofte

3

Chaine operatoire analys av kvarts och flinta med fokus på föremålens funktion från den mellanneolitiska fyndlokalen Norvik, Raä 635, Kalvö 1:11, Nynäshamns socken och kommun,Stockholms län, Södermanland

Chaine operatoire analysis including a use wear analysis of a lithic assemblage with quartz and flint from the middle neolithic site Norvik, Raä 635, Kalvö 1:11, Nynäshamns parish och ceommun,Stockholms län, Södermanland county

Stiftelsen Kulturmiljövård i Mälardalen Västerås

4

Preliminär rapport från en slitspårs analys av fem föremål av kvarts från fyndlokalen Sandbäcken, xxxx sn, Katrineholm, Södermanland

Preliminary result from a use wear analysis of five quartz flakes from a late mesolithic site at Sandbäcken, xxxx sn, Katrineholm parish and commmune, Södermanland county

Arkeologerna

Statens historiska museum

Stockholm

5

Teknologisk och slitspårsanalys av en spånindustri i flinta från fyndlokalen Cederslund 1:12, Skredsviks sn, Uddevalla kommun, Bohuslän

Lithic technological and use wear analysis on a flint bladematerial from the middle neolithic site Cederslund 1:12, Skredsviks parish, Uddevalla commune, Bohuslän county

Picea arkeologi AB

Hisings Backa

2020

1

Slitspårsanalys av bronsålderskäror av flinta från fyndlokalen Åtoftegård, MNS 50180, Nordsjælland, Danmark

Use wear analysis of flint blade sickles from the bronze age site Åtoftegård, MNS 50180, Nordsjælland, Danmark

Museum i Nordsjaelland Hillerød

Danmark

2

Use wear analysis of x quartz assemblages from Ireland

Sol Mailla Guest

University College, Belfast Ireland

2021

1

Rapport från stenteknologisk genomgång av två boplatsmaterial från Nödinge (Nödinge 26). (L1960:9546, Nödinge 109), (L1965:9007, Nödinge 26:1), Nödinge sn, Ale kommun, Västra Götaland

Lithic technologic analysis of three mesolithic sites assemblages from Nödinge (Nödinge 26). (L1960:9546, Nödinge 109), (L1965:9007, Nödinge 26:1) Nödinge parish, Ale commune, Västra Götaland 

Göta arkeologi AB Sjömarken

2

Teknologisk och slitspårsanalys av ett tidigneolitiskt flint- och kvartsmaterial från Mosås L1980:1182,Örebro county

Technological and use wear analysis of an early neolithic flint and quartz assemblage from the site Mosås L1980:1182, Örebro county

Hampus Norrgren

Arkeologikonsult AB

Upplands Väsby

3

Sammanställning av resultat från slitspårsanalys av ett urval av kvartsföremål från utgrävningen av Snösätra 4:474 i Huddinge socken

Use wear analysis of a quartz assemblage from the late mesolithic site Snösätra, Raä 4: 474, Huddinge parish, Södermanland county

Arkeologerna

Statens historiska museum

Stockholm

4

Mocambique

5

Rapport från teknologisk genomgång av fyndmaterial av flinta från stenåldersboplatsen L1959:2712 i Björlanda socken i Göteborgs kommun. En kommentar till en teknologisk analys av den slagna flintan.

Lithic technological analysis of a mixed flint assemblage from the site Björlanda L1959:2712 i Björlanda parish, Göteborgs commune, xxxx

Göta arkeologi AB Sjömarken


2022

1

Use wear analysis of knusestein och knuseskiver från Favrholm, Hilleröd, Nordsjaelland, Danmark

Use wear analysis of flint knapping tools from från Favrholm, Hilleröd, Nordsjaelland, Denmark

Museum i Nordsjaelland Hillerød

Danmark

2

Teknologisk- och slitspårsanalys av ett senmesolitiskt fyndmaterial av slagen asktuff från en fyndlokal i Haverö sn, xxx kommun, xxx

Technological and use wear nalysis of a flaked ashtuff assemblage from the late mesolithic site Haverö, xxxsn, xxx kommun, xxx

Västernorrlands museum

Härnösand

3

Rapport från analyser av stenföremål från fyndplatserna Kvisterhult 1:2, Långkärr 1:2 och 1:2,6 samt Långkärr 3:1, Katrineholms kommun, Södermanland

Arkeologerna

Statens historiska museum

Stockholm

4

Teknologisk analys av ett lithiskt fyndmaterial från undersökningarna av bosättningsspår från en fyndlokal i Halland, Falkenbergs kommun.

Technological analysis of a lithic ssemblage from a settlement context in i Halland, Falkenbergs kommun.

Hampus Norrgren, Arkeologikonsult

AB, Upplands Väsby

5

Kursorisk litisk slitspårsanalys (HPA) analys av skrapor och avslag från den neolitiska bosättningen Rödvigvej III, Sjælland, Danmark

Museum Sydöstdanmark, Vordinborg, Danmark

6

Slitspårsanalys av ett urval kvartsföremål från fyndplatsen Krokek 125,

Torsviken, Krokek sn, Östergötland

Use wear analysis of a sample of quartz artefacts from the prehistoric site Krokek Raä 125, Torsviken, Krokek paish, Östergötland county

Arkeologerna

Statens historiska museum

Stockholm

7

Teknologisk analys av ett lithiskt fyndmaterial från undersökningarna av bosättningsspår från en Senneolitisk fyndlokal i Kalmar län, Mörbylånga kommun

Hampus Norrgren, Arkeologikonsult

AB, Upplands Väsby

2023

Björlanda, Rapport från genomgång av fyndmaterial från stenålderslokalerna L1970: 7245; L2022: 3479; L2022: 3482; L2022: 3483; L2022: 3484; L2022: 3486 och L2022: 3487,Björlanda socken i Göteborgs kommun

Lithic technological analysis of flint assemblages from seven stone age sites: L1970: 7245; L2022: 3479; L2022: 3482; L2022: 3483; L2022: 3484; L2022: 3486 och L2022: 3487 Björlanda parish i Göteborgs commune, Bohuslän county


2

Slitspårsanalys av flintföremål från Middagskarheia, Vega kommune, Nordland, Norge

Use wear analysis of flint artefacts from a middle mesolithic site at Middagskarheia, Vega commune, Nordland county, Noway

Birgitte Skar, NTNU, Trondheim, Norge

3

Julita

Stiftelse Kulturmiljövård i Mälardalen Västerås

4

Gladö

Arkeologihuset AB

5

Norvik steg 2

Stiftelse Kulturmiljövård i Mälardalen Västerås

6

Fässberg. Rapport från teknologisk och funktionell analys av fyndmaterial från stenåldersboplatsen L1968:1565, Fässberg, Mölndals kommun  

Fässberg. Report from a lithic technological and use wear analysis from the chronologically mixed site Fässbergh  L 1968:1565 from Fässberg, Mölndals commune

Göta arkeologi AB Sjömarken

7

Bälinge, Alingsås

Göta arkeologi AB Sjömarken